Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivä 16.5.2014

RekisterinpitäjäFillarikellari Oy / Y:2489830-2

Annankatu 19, 00120 Helsinki


Puh. 010 439 4990 | Sähköposti: [email protected]

Rekisteriasioista vastaava 

Rasmus Rönn


Puh: 010 439 4992 
| Sähköpostiosoite on muotoa [email protected]

Rekisterin nimi

Fillarikellari.fi -verkkokaupan käyttäjärekisteri
Rekisterin käyttötarkoitusFillarikellari.fi -verkkokaupan käyttäjärekisteriin sisältämiä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.
Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

- Nimi
- Osoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite

Lisäksi keräämme tietoja käyttäjien ostamista polkupyöristä kohdennettua tiedottamista ja markkinointia varten.

Rekisterimerkintä syntyy, kun

a) Asiakas rekisteröityy verkkokauppaan 
b) tai tilaa tavaraa 
c) tai tilaa sähköisen uutiskirjeen

Säännönmukaiset tietolähteetRekisterinpitäjä rekisteröi fillarikellari.fi -verkkokaupan käyttäjästä tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelleEi säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet

Fillarikellari.fi-verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, johon pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Järjestelmä on suojattu palomuurilla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Asiakastietoja sisältävän koneellisen järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritetyt fillarikellari.fi -verkkokaupan edustajat. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat ulkopuolisilta suljetuissa lukituissa tiloissa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioinnilla.

Fillarikellari.fi -verkkokaupan asiakasrekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta

Rekisteröidyn kielto-oikeusRekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.
Rekisteröidyn tarkastusoikeusRekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.
Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä tekee täydennyksiä, korjauksia ja poistoja rekisteröidyn tietoihin, tiedon ollessa vanhentunutta tai puutteellista. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti rekisterinpitäjään.